Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie 451/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr LXV/94/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych

Nr zarządzenia:
451
Rok:
2023
Tytuł:
w sprawie wykonania Uchwały Nr LXV/94/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych
Data podpisania:
21-12-2023
Data wejścia w życie:
21-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), Uchwały Nr LXV/94/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 4359)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych w składzie:

Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – Przewodniczący Komisji,

Przedstawiciel Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – Członek Komisji,

Przedstawiciel Wydziału Środowiska – Członek Komisji,

Przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – Członek Komisji,

Przedstawiciel Wydziału Sportu i Turystyki – Członek Komisji - protokolant.

2. Pracę Komisji Organizuje Przewodniczący.

3. Komisja sporządza protokół z czynności rozpatrywania wniosków.

4. Wynikiem prac Komisji będzie przygotowanie wykazu wniosków spełniających kryteria określone w § 4 ust.1 Uchwały Nr LXV/942023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych, złożonych zgodnie z kolejnością wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

5. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

§ 2. Ustala się wzór umowy o udzielenie dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 204/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku oraz wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na zakup roweru.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie 451/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. (2,45MB)

DOCXZarządzenie 451/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. -dokument dostępny cyfrowo (30,47KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego