Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o podjęciu Uchwały nr LXIX/161/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, oraz z 2023 r. poz.28 i poz. 1688) oraz uchwałą nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dz. Uz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1552)

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia

o podjęciu Uchwały nr LXIX/161/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego