Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla PGK SANIKO Sp. z o.o.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

.„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj.  dla samochodów osobowych  2 stanowiska i ciężarowych solo trzyosiowych o max długości 11m i wysokości 4m- 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8, 43/3”. Inwestor Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2023 r. znak: S.6220.15.2023 została wydana decyzja Prezydenta Miasta Włocławek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .„ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj.  dla samochodów osobowych  2 stanowiska i ciężarowych solo trzyosiowych o max długości 11m i wysokości 4m- 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8, 43/3”. Inwestor Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Obwieszczono w dniu 3 stycznia 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego