Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
10
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.
Data podpisania:
18-01-2024
Data wejścia w życie:
18-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, poz. 1688, z 2024 r. poz. 1595) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1886)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Włocławek w formie zbioru kart adresowych  zabytków nieruchomych z terenu miasta Włocławek.

2. Wykaz kart adresowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc: Zarządzenie Nr 430/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, Zarządzenie Nr 67/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, Zarządzenie Nr 209/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, Zarządzenie Nr 245/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, Zarządzenie Nr 341/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie nr 10/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r. (9,72MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 10/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (131,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego