Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 340-12/3, 350-12/4 i 350-49/1 we Włocławku”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2024 r. znak: S.6220.19.2023 została wydana decyzja Prezydenta Miasta Włocławek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 340-12/3, 350-12/4 i 350-49/1 we Włocławku”.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek firmy: APARTAMENTY WISŁA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowanej przez pełnomocników Panią Iwonę Mizioi Panią Martę Marzysz z firmy ATMOTERM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Obwieszczono w dniu 22 stycznia 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego