Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Nr zarządzenia:
15
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
Data podpisania:
23-01-2024
Data wejścia w życie:
20-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) oraz § 2 ust. 2 pkt a załącznika do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu, oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się ustanie członkostwa Pani Małgorzaty Kamińskiej - Tomaszkiewicz, powołanej Zarządzeniem nr 95/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji, zmienionego Zarządzeniem nr 276/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 363/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 2/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 397/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 października 2023 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r. jako przedstawiciel podmiotu prowadzącego na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2. Ustala się skład Komitetu Rewitalizacji zgodnie z załączeniem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r. (819,09KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (16,88KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego