Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Nr zarządzenia:
17
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Data podpisania:
24-01-2024
Data wejścia w życie:
24-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z Uchwałą Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/160/2023 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 194 i poz. 1902, z 2023 r., poz. 8152)

zarządza się co następuje

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zwanej dalej „Dotacją”.

2. Zasady udzielania Dotacji określone zostały w Uchwale Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca
2021 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/160/2023 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 194 i poz. 1902, z 2023 r., poz. 8152).

3. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie Dotacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. (1,46MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (19,80KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego