Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 22/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw rekomendowania wypracowanych wniosków po przeprowadzonym audycie oświaty w Gminie Miasto Włocławek

Nr zarządzenia:
22
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw rekomendowania wypracowanych wniosków po przeprowadzonym audycie oświaty w Gminie Miasto Włocławek
Data podpisania:
29-01-2024
Data wejścia w życie:
29-01-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572)

zarządza się, co następuje:

§1. Odwołuje się ze składu zespołu do spraw rekomendowania wypracowanych wniosków po przeprowadzonym audycie oświaty w Gminie Miasto Włocławek, zwanego dalej zespołem Pana Krystiana Łuczaka pełniącego w nim funkcję członka zespołu.

§2. Powołuje się do składu zespołu Panią Katarzynę Zarębską – Radną Rady Miasta Włocławek jako jego członka.

§3. W Zarządzeniu nr 309/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rekomendowania wypracowanych wniosków po przeprowadzonym audycie oświaty w Gminie Miasto Włocławek zmienionego Zarządzeniem nr 407/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się zespół w następującym składzie:

 1. Pani Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – przewodnicząca zespołu
 2. Pani Anna Piętka – Dyrektor Wydziału Edukacji – zastępca przewodniczącej zespołu
 3. Pani Olga Wujkowska – Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek – członek zespołu
 4. Pani Małgorzata Wojciechowska – Kierownik Referatu Obsługi Finansowej Szkół i Placówek – członek zespołu
 5. Pani Beata Wysińska - Wojciechowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych – członek zespołu
 6. Pani Wanda Muszalik – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek –członek zespołu
 7. Pan Krzysztof Kowalski – Radny Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 8. Pani Ewa Szczepańska – Radna Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 9. Pan Andrzej Gołębieski – Radny Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 10. Pani Elżbieta Rutkowska – Radna Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 11. Pani Joanna Hofman – Kupisz – Radna Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 12. Pani Katarzyna Zarębska – Radna Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
 13. Pani Agata Głowacka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – członek zespołu
 14. Pani Kinga Twardzik-Pawłowska – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego-członek zespołu”.
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadaniem zespołu jest rekomendowanie wypracowanych wniosków po przeprowadzonym audycie oświaty w Gminie Miasto Włocławek z uwagi na realia finansowe budżetu miasta Włocławek w terminie do dnia 31 sierpnia 2025 r.”

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 22/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2024 r. (705,33KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 22/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,44KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego