Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK26-Przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy dla uzdolnionego absolwenta kierunku technicznego uczelni wyższej

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem 26 lutego 2024 r. do dnia 2 kwietnia 2024 r.
Osoba kontaktowa:
Karolina Szwed
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Referat Lokalowy
ul. 3 Maja 22
87-800 Włocławek
Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Zielony Rynek 11/13 Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
54 414 41 32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Referat Lokalowy
ul. 3 Maja 22 pok. nr 5
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przydział
2. Załączniki:

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
  • Zaświadczenie z uczelni poświadczające ukończenie studiów ze średnią ocen co najmniej 4,75.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy ze wskazaniem rodzaju zawartej umowy, okresu zatrudnienia oraz miejsca świadczenia pracy.
  • Inne
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725.)
  2. Uchwała nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021  r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 621, poz. 3923, poz. 8149),
  3. Uchwała nr LXXI/183/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania oraz trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych uczelni wyższych w budynku zrewitalizowanym przy ulicy 3 Maja 18 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 370).

Załączniki:

DOCXWniosek o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy (17,66KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego