Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Koordynującej wdrożenie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa

Nr zarządzenia:
28
Rok:
2024
Tytuł:
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Koordynującej wdrożenie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa.
Data podpisania:
01-02-2024
Data wejścia w życie:
01-02-2024

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 37/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Koordynującej wdrożenie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 265/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 177/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 270/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 308/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 316/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 430/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 445/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 11/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r., § 1 ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) Julita Pawłowska – Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, koordynator Działań: „Włocławek, jako miasto współdziałania i budowania więzi społecznych”, „Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Wlocławek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 28/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2024 r. (460,13KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 28/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,73KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego