Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Opiniodawczo Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów oraz trybu pracy Zespołu

Nr zarządzenia:
44
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Opiniodawczo Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów oraz trybu pracy Zespołu
Data podpisania:
07-02-2024
Data wejścia w życie:
07-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688)

zarządza się, co następuje

§ 1. § 4. Zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu Opiniodawczo-Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów oraz trybu pracy Zespołu otrzymuje brzmienie: Ustala się skład osobowy Zespołu Opiniodawczo - Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów w składzie:

 1. Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – Przewodnicząca Zespołu
 2. Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
 3. Angelika Wyrąbkiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – członek Zespołu
 4. Bartłomiej Kucharczyk – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – członek Zespołu
 5. Aleksandra Kulińska – Kierownik Referatu Kultury i Promocji – członek Zespołu
 6. Beata Krajewska – w zastępstwie Kierownika Referatu Kultury i Promocji – członek Zespołu
 7. Tomasz Wąsik – Kierownik Muzeum Historii Włocławka – członek Zespołu
 8. Joanna Hofman-Kupisz - Radna Rady Miasta Włocławek – członek Zespołu
 9. Krystian Łuczak – członek Zespołu
 10. Marek Wasielewski - Radny Rady Miasta Włocławek – członek Zespołu
 11. Józef Mazierski - Radny Rady Miasta Włocławek – członek Zespołu
 12. Łukasz Daniewski – Inspektor w Wydziale Rewitalizacji - członek Zespołu
 13. Przedstawiciel Wydziału Geodezji i Kartografii – członek Zespołu
 14. Przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej – członek Zespołu
 15. Przedstawiciel Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – członek Zespołu”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (525,35KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,85KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego