Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

Nr zarządzenia:
43
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok.
Data podpisania:
07-02-2024
Data wejścia w życie:
07-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 969.665.861,93 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 814.733.093,35 zł,

dochody majątkowe w wysokości 154.932.768,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.139.203.500,66 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 845.070.726,09 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (890,00KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,85KB) (21,52KB)
  3. XLSXZałącznik do Zarządzenia Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (15,25KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego