Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Włocławek Z Dnia 12 lutego 2024 r. zmieniające w sprawie ogłoszenia wykazu i określenia wzoru wniosku o przydział lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
57
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające w sprawie ogłoszenia wykazu i określenia wzoru wniosku o przydział lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
12-02-2024
Data wejścia w życie:
12-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz § 21a uchwały nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 621, poz. 3923, poz. 8149).

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu i określenia wzoru wniosku o przydział lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek zmienionego zarządzeniem nr 318/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. oraz zmienionego zarządzeniem nr 335/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Termin składania wniosków o najem lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę przyjmowane są w okresie od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 1 marca 2024 r.” „załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Włocławek Z Dnia 12 lutego 2024 r. (797,32KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Włocławek Z Dnia 12 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,89KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego