Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 67/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89, 87-800 Włocławek

Nr zarządzenia:
67
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku ul. Papieżka 89, 87-800 Włocławek
Data podpisania:
19-02-2024
Data wejścia w życie:
19-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89, 87-800 Włocławek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 7.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 67/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. (1,89MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 67/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. dokument dostępny cyfrowo (23,55KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego