Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 109/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
109
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
Data podpisania:
29-02-2024
Data wejścia w życie:
29-02-2024

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760)  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na rok 2024 w wysokości:

1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 we Włocławku 6 127,51 zł

2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku 6 494,91 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie nr 109/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. (485,08KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 109/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,50KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego