Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 113/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.

Nr zarządzenia:
113
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
Data podpisania:
01-03-2024
Data wejścia w życie:
01-03-2024

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 93 ust. 2,190 ust. 1 i 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 177)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na rok 2024, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek w wysokości:

  • Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Łubna 17 we Włocławku 6 408,22 zł,
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku 8 786,28 zł,
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 „Calineczka” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku 9 940,33 zł.

§2. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na rok 2024 prowadzonych przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek w wysokości:

  • Dom Dziecka im. Ks. Bp. Wojciecha Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśnej 2a we Włocławku 6 036,46 zł,
  • Integracyjny Dom Dziecka „PAULINKA” przy ul. Pszczelej 20 we Włocławku 5 625,91 zł.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 113/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2024 r. (652,70KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 113/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (19,47KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego