Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 116/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,20 m2, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy ul. Cyganka 24, dz. nr 88 o powierzchni 0,1768 ha, obręb Włocławek KM 46, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Nr zarządzenia:
116
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,20 m2, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy ul. Cyganka 24, dz. nr 88 o powierzchni 0,1768 ha, obręb Włocławek KM 46, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
Data podpisania:
04-03-2024
Data wejścia w życie:
04-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, po. 1463, poz.1688) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029).

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem 1 lokal użytkowy, będący własnością Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 116/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r. (762,84KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 116/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,46KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego