Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulic: Traugutta (od ulicy Kraszewskiego), Jagiellońskiej, Szczęśliwej, Zielony Rynek, Miedzianej, Zduńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia”, na terenie dz. nr 133, 140/1, 136/4, 36/1, 136/2, 142/2, 146/9, 14/1, 153, 146/8, 146/10, 148/1, 148/2, 150, 152, 146/7 obręb ewidencyjny Włocławek KM 50; dz. nr 132, 140, 83/2, 83/1 obręb ewidency

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162; tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775; z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 20 lutego 2024 r. przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek reprezentowanego przez Pana Michała Namysłowskiego, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulic: Traugutta (od ulicy Kraszewskiego), Jagiellońskiej, Szczęśliwej, Zielony Rynek, Miedzianej, Zduńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia”, na terenie dz. nr 133, 140/1, 136/4, 36/1, 136/2, 142/2, 146/9, 14/1, 153, 146/8, 146/10, 148/1, 148/2, 150, 152, 146/7 obręb ewidencyjny Włocławek KM 50; dz. nr 132, 140, 83/2, 83/1 obręb ewidencyjny Włocławek KM 51; dz. nr 123/1, 46/1, 46/2, 128/2, 129, 77, 123/2, 84/1, 130/3, 130/4 obręb ewidencyjny Włocławek KM 49/1; dz. nr 77/7, 77/12 obręb ewidencyjny Włocławek KM 84, znajdujących się na terenie miasta Włocławek.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775; z późniejszymi zmianami), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (302,01KB)
  2. DOCXObwieszczenie-dokument dostępny cyfrowo (17,49KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego