Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin

Na podstawie art. 49a i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

zawiadamiam,

że w dniu  21 marca 2024 r. od godz. 1200 odbędą się oględziny nieruchomości położonej przy ul. Energetyków we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/160 (Włocławek KM 29) o pow. 0,0051 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 68/2023 z dnia 10 maja 2023 r. (UA.AB.6740.54.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, na terenie dz. nr 42/4, 42/15, 42/125, 42/158, 44/5 obręb Włocławek KM 29; dz. nr 8/1, 8/4, 44/9, 44/14, 63/3, 63/5, 63/7, 65/17, 65/18, 65/19, 65/21 obręb Włocławek KM 31, stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Włocławek.

Oględziny zostaną przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Stanisława Kruszkę, który dokona oszacowania wartości ww. nieruchomości na potrzeby postępowania administracyjnego, mającego na celu ustalenie odszkodowania.

Jednocześnie na podstawie art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wzięcia udziału w oględzinach oraz możliwość składania wyjaśnień.

O możliwości ustosunkowania się do całości zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego strony zostaną poinformowane odrębnym obwieszczeniem.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin (233,33KB)
  2. DOCObwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin-dokument dostępny cyfrowo (32,50KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego