Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 122/2024 /2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Nr zarządzenia:
122
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
Data podpisania:
14-03-2024
Data wejścia w życie:
14-03-2024

Na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) w związku z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857),

zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Powołuje się do składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Pana Marka Szulca – lekarza.

2. Skład Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku określa załącznik do Zarządzenia.

§ 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 200/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, zmienione Zarządzeniem Nr 208/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem nr 214/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem nr 315/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2015 r., Zarządzeniem nr 320/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2015 r., Zarządzeniem nr 59/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzeniem nr 76/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r., Zarządzeniem nr 374/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem nr 406/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem nr 22/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem nr 39/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2020 r., Zarządzeniem nr 14/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 272/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 223/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem nr 307/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem nr 390/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2023 r. nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 122/2024 /2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r. (981,49KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 122/2024 /2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,84KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego