Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 128/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3

Nr zarządzenia:
128
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3
Data podpisania:
14-03-2024
Data wejścia w życie:
14-03-2024

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w związku z art. 32 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 94/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku ul. Urocza 3 §1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3 w składzie określonym w Załączniku  do niniejszego Zarządzenia”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie nr 128/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r. (276,40KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 128/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,56KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego