Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 135/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
135
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek
Data podpisania:
15-03-2024
Data wejścia w życie:
15-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, poz. 1688, z 2024 r. poz. 1595) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1886)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 10/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek wprowadza się następujące zmiany:

  1. skreśla się pozycję nr 349;
  2. skreśla się pozycję nr 535.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 135/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r. (243,20KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 135/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,63KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego