Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„ Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.) 

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu  20 marca 2024 r. decyzji znak: S.6220.51.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103. Inwestor: EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora: EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, złożony do tut. Organu za pośrednictwem pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:00; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:30; piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30.

Obwieszczenie o wydanej decyzji zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22);

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://bip.um.wloclawek.pl/ w zakładce Środowisko, w kategorii „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” oraz w kategorii: Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska”, jak i w zakładce: Dane publiczne, w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – art. 49 i 49a KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 30 stycznia 2024 r.

  1. w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczono w dniu 20 marca 2024 r.

Data obowiązywania publikacji 14 dni tj. od 20.03.2024 do 04.04.2024 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego