Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.


„Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103. Inwestor: EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 marca 2024 r. znak: S.6220.51.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103. Inwestor: EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora: EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, złożony do tut. Organu za pośrednictwem pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:00; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:30; piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30.

Informację o wydanej decyzji zamieszczono:

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://bip.um.wloclawek.eu/ w zakładce Środowisko: w kategorii „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” oraz w kategorii: Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska”

Informacja opublikowana w dniu 20 marca 2024 r.

Termin obowiązywania informacji: 14 dni od daty publikacji, tj. od 2024-03-20 do 2024-04-04

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego