Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka”

Z projektem „Programu ochrony środowiska na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka” można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Włocławek, w zakładce Środowisko – Programy - „Program ochrony środowiska na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka”.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 21.03.2024 r. do 31.03.2024 r.:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22,

 87-800 Włocławek,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

PDFOgłoszenie (84,37KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego