Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 150/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi.

Nr zarządzenia:
150
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi.
Data podpisania:
22-03-2024
Data wejścia w życie:
22-03-2024

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 13, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) i art.2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 poz. 887 i poz.1688)

zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 167/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 150/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2024 r. (269,96KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 150/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,09KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego