Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 3 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 16 kwietnia 2024 r., składanie uwag w terminie do dnia 28 maja 2024 r.), sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXII/59/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (od godz. 7.30 do godz. 17.00 we wtorki, od godz. 7.30 do godz. 14.00 w piątki oraz od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pozostałe dni robocze), w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie-dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

„Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” określające między innymi warunki gruntowo – wodne dla terenu objętego sporządzeniem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły” - oprac. październik 2020 r., Pracownia Ochrony Środowiska i Systemów Informacji Geograficznej GEOECOM z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5;

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły” – oprac. luty 2024, Katarzyna Podlaska-Krzywiec z siedzibą w Fabiankach 82a;

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły, oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie trwania wyłożenia do wglądu publicznego), jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania. Adres www: http://www.bip.um.wlocl.pl.

Załączniki:

  1. PDFInformacja (206,48KB)
  2. DOCInformacja dokument dostępny cyfrowo (39,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego