Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły” w 2024 roku

Nr zarządzenia:
151
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły” w 2024 roku.
Data podpisania:
26-03-2024
Data wejścia w życie:
26-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”

zarządza się, co następuje:

§1.1. Powołuje się Komisję do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta do wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”  w roku 2024, zwanej dalej „ Komisją” w składzie

  1. Anna Piętka – Przewodnicząca
  2. Hanna Nowak - Członek
  3. Agata Podlasin – Członek.

2. Zadaniem Komisji jest:

  1. dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta zgodnie z Regulaminem dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020r.:
  2. rekomendowanie Prezydentowi Miasta Włocławek wniosków wytypowanych do dofinansowania;
  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (224,37KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (14,55KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego