Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 154/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto Włocławek pożyczki w Kujawsko Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Nr zarządzenia:
154
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto Włocławek pożyczki w Kujawsko Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Data podpisania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust.2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz § 14 pkt 1 w związku z § 5 pkt 2 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r. i Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 12.168.272,93 zł (słownie złotych: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 93/100) w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu miasta Włocławek związanego z wydatkami inwestycyjnymi na realizację trzech projektów pn.:

  1. „Budowa i wyposażenie dwóch budynków przy ul. Sielskiej 3 i ul. Lisek 3C we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
  2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II”;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Miasta Włocławek i przychody budżetu Gminy Miasta Włocławek uchwalone w okresie spłaty pożyczki.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 154/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. (344,09KB)
  2. DOCZarządzenie Nr 154/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (51,50KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego