Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pętli autobusowej przy ulicy Witoszyńskiej, budowie budynku do obsługi transportu publicznego, ogrodu wertykalnego (z konstrukcją wsporczą) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 23 i 26 obręb Włocławek KM 4 przy ulicy Witoszyńskiej i Grodzkiej we Włocławku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Włocławek  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pętli autobusowej przy ulicy Witoszyńskiej, budowie budynku do obsługi transportu publicznego, ogrodu wertykalnego (z konstrukcją wsporczą) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 23 i 26 obręb Włocławek KM 4 przy ulicy Witoszyńskiej i Grodzkiej we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego