Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej domy jednorodzinne, na terenie działek nr 20, 21/19, 21/26, 21/37 obręb Michelin KM 16 przy ul. Ustronnej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 9 kwietnia 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:  Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowana przez Pana Krzysztofa Dmocha

Adres robót budowlanych: ul. Ustronna, działki nr 20, 21/19, 21/26, 21/37 ob­ręb Michelin KM 16 we Włoc­ławku.

Opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowej 0,4kV zasilającej domy jednorodzinne, na terenie działek nr 20, 21/19, 21/26, 21/37 ob­ręb Michelin KM 16 przy ul. Ustronnej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 12 kwietnia 2024 r. – z uwagi na wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Włocławek (na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 12.04.2024 r.).

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego