Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wniosków o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Oznaczenie nieruchomości

Wniosek dotyczy

Proponowana zmiana

Osoby fizyczne

10.10.2023r.

dz. nr 1/18, 1/20 Włocławek KM 97/1

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana na zabudową mieszkaniową jednorodzinną

Osoba prawna

24.01.2024r.

dz. nr 10/5 Włocławek KM 38

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budowa instalacji fotowoltaicznej wytwarzającą energię na potrzeby własne zakładu o mocy powyżej 100 kW

Wspólnota mieszkaniowa

14.03.2024r.

dz. nr 1/2 Włocławek KM 88

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana sposobu przeznaczenia części dz. nr 1/2 KM 88 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej dz. nr 1/6 KM 88

Osoba prawna

25.03.2024r.

drogi przyległe do SWDS

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przeprojektowanie dróg na terenach przyległych do SWDS

Osoba prawna

17.04.2024r.

dz. nr 6/2 Włocławek KM 63

Planu ogólnego

Wprowadzenie strefy zieleni i rekreacji

Osoba fizyczna

14.04.2024r.

dz. nr 1/11 Włocławek KM 13

Planu ogólnego

Uwzględnienie możliwości lokalizacji panel słonecznych – fotowoltaicznych do 500 kW

Osoba fizyczna

20.05.2024r.

dz. nr 15 Włocławek KM 98

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana przeznaczenia na przepisy obowiązujące w symbolu 47-P/U/ZZ

Osoba fizyczna

04.06.2024r.

dz. nr 4 Włocławek KM 14

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana na zabudową mieszkaniową

Osoba prawna

03.07.2024r.

dz. nr 49/1 Włocławek KM 35 dz. nr 12/3, 12/4 Włocławek KM 34

Planu ogólnego

Wprowadzenie przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami

Osoba prawna

10.07.2024r.

dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/6, 2/7, 3/1, 3/5, 3/6 Włocławek KM 62

Planu ogólnego

Wprowadzenie strefy zieleni i rekreacji

Osoba prawna

10.07.2024r.

ROD „POŁUDNIE”

Planu ogólnego

Wprowadzenie strefy zieleni i rekreacji

Osoba prawna

16.07.2024r.

Centrum handlowe „Wzorcownia Włocławek”

Planu ogólnego

Wprowadzenie strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną; maks. udział pow. zabudowy – nie mniejszy niż 85%, maks. wys. zabudowy – nie mniej niż 35 m, min. udział pow. biologicznie czynnej – utrzymanie wskaźnika zgodnie z aktualnie obowiązującym mpzp

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego