Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy sieci kablowej, na terenie działek nr 13/14, 46, 47/3, 14/4, 14/5, 13/4 obręb Włocławek KM 35 przy ulicy Rzecznej we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 litera „a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z późniejszymi zmianami) *

Data wpływu do organu: 09 kwietnia 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowana przez Pana Jana Klockowskiego (Biuro Projektowe ELPRON)

Adres robót budowlanych: ul. Rzeczna we Włocławku, dz. nr 13/14, 46, 47/3, 14/4, 14/5, 13/4 obręb Włocławek KM 35.

Opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej (zasilanie budynków mieszkalnych).

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego