Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 179/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3.

Nr zarządzenia:
179
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku ul. Urocza 3.
Data podpisania:
17-04-2024
Data wejścia w życie:
17-04-2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 29 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718 i 2005) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 179/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. (196,26KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 179/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,71KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego