Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 190/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek”.

Nr zarządzenia:
190
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek”.
Data podpisania:
17-04-2024
Data wejścia w życie:
17-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, 1463, 1688) i art.400a ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), w związku z Uchwałą Nr XXXVI/17/ z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”,

zarządza, co następuje:

§1. Ogłasza się „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek”, stanowiący  Załącznik do Zarządzenia.               

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 190/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. (1,02MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 190/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,98KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 190/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (54,00KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego