Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 230108C (ulicy Lisek) we Włocławku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Obwodową – realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych”, na terenie dz. nr 1/6, 1/8, 1/11, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/108, 1/109, 20/2, 21/1 obręb Włocławek KM 40; dz. nr 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 13/2, 14/1, 14/2 obręb Włocławek KM 60 we Włocławku.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311; tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572; tekst jednolity)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 13 lutego 2024 r. (uzupełniony w dniu 26 marca 2024 r.) przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 230108C (ulicy Lisek) we Włocławku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Obwodową – realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych”, na terenie dz. nr 1/6 (1/126, 1/127), 1/8, 1/11 (1/118, 1/119), 1/18 (1/120, 1/121), 1/19, 1/22 (1/122, 1/123), 1/23 (1/124, 1/125), 1/24, 1/108, 1/109, 20/2 (20/3, 20/4), 21/1 obręb Włocławek KM 40; dz. nr 8/1, 8/2 (8/3, 8/4), 9/1 (9/3, 9/4), 9/2 (9/5, 9/6), 10/1, 13/2, 14/1, 14/2 obręb Włocławek KM 60 we Włocławku.

  • przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi
  • w nawiasach podano numery działek po podziale (wytłuszczonym drukiem oznaczono nowo wydzielone działki objęte zakresem niniejszej inwestycji)

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2024.572; tekst jednolity), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (170,56KB)
  2. DOCXObwieszczenie-dokument dostępny cyfrowo (18,26KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego