Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3332C (ulicy Zielnej) we Włocławku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Papieżka do skrzyżowania z ulicą Polną wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162; tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775; z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 22 lutego 2024 r. przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3332C (ulicy Zielnej) we Włocławku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Papieżka do skrzyżowania z ulicą Polną wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych, na terenie dz. nr 1/5, 1/22, 1/39, 1/42, 1/43, 2/22, 3 obręb Włocławek KM 103; dz. nr 39/1, 39/2 obręb Włocławek KM 104; dz. nr 64 obręb Włocławek KM 112/1; dz. nr 66/1 obręb Włocławek KM 112/2; dz. nr 25/7, 26/13, 27, 30/13, 30/15, 33 obręb Włocławek KM 113, znajdujących się na terenie miasta Włocławek.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,poz. 775; z późniejszymi zmianami), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Załączniki:

PDFObwieszczenie (207,70KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego