Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 42/160 Włocławek KM 29

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 77 § 1 w nawiązaniu do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

zawiadamiam,

że w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 42/160 (Włocławek KM 29) o pow. 0,0051 ha, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 68/2023 z dnia 10 maja 2023 r. (UA.AB.6740.54.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, na terenie dz. nr 42/4, 42/15, 42/125, 42/158, 44/5 obręb Włocławek KM 29; dz. nr 8/1, 8/4, 44/9, 44/14, 63/3, 63/5, 63/7, 65/17, 65/18, 65/19, 65/21 obręb Włocławek KM 31, został zebrany materiał dowodowy.

Strony postępowania mogą uzupełnić zebrany materiał dowodowy, zapoznać się z dokumentami sprawy a w szczególności z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22 w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę, w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (141,30KB)
  2. DOCXObwieszczenie-dokument dostępny cyfrowo (17,21KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego