Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 199/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniające w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Nr zarządzenia:
199
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli, lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Data podpisania:
23-04-2024
Data wejścia w życie:
23-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463,  poz. 1688) oraz § 25 i § 26 załącznika do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, zmienionej uchwałą nr XXXI/25/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. oraz zmienionej uchwałą nr LXXI/182/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia  28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2389, z 2021 r. poz. 1903, z 2024 r. poz. 369)

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 172/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli, lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji wprowadza się następujące zmiany:

  •  „załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku  do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 199/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (500,80KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 199/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,96KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego