Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mini tężni solankowej, obiektów małej architektury w miejscu publicznym, przyłącza wodociągowego, sieci elektroenergetycznej z przyłączami, instalacji oświetlenia terenu, instalacji monitoringu wizyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „Z widokiem na Wisłę – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej” na terenie dz. nr 5/1, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/6 obręb Włocławek KM 31, dz. nr 66/1, 66/2, 72, 1/2 obręb Włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Włocławek reprezentowanej przez Pana Łukasza Wyka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie mini tężni solankowej, obiektów małej architektury w miejscu publicznym, przyłącza wodociągowego, sieci elektroenergetycznej z przyłączami, instalacji oświetlenia terenu, instalacji monitoringu wizyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „Z widokiem na Wisłę – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej” na terenie dz. nr 5/1, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/6 obręb Włocławek KM  31, dz. nr 66/1, 66/2, 72, 1/2 obręb Włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Pouczenie


Obwieszczono dnia 25.04.2024

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego