Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 208/2024 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa.

Nr zarządzenia:
208
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa.
Data podpisania:
26-04-2024
Data wejścia w życie:
26-04-2024

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029), w związku z art. 217 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, poz. 1688, poz. 1890, poz. 1963 i poz. 2029)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa
w stosunku do nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Kotlarskiej, oznaczonej numerem działki 23/5 o pow. 1,2142 ha (Włocławek KM 121), zajętej pod śródlądowe wody stojące, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 944/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 202/2024 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 208/2024 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 26 kwietnia 2024 r. (176,21KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 208/2024 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 26 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (14,43KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego