Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiących część działki nr 42/119 o pow. 9,08 m 2 i działki nr 42/153 o pow. 9,05 m2 KM 29 (obręb Włocławek), przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej.

Nr zarządzenia:
210
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiących część działki nr 42/119 o pow. 9,08 m 2 i działki nr 42/153 o pow. 9,05 m2 KM 29 (obręb Włocławek), przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej.
Data podpisania:
29-04-2024
Data wejścia w życie:
29-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz.1506, poz. 1688, poz.1762, poz.1906, poz. 2029)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy ul. Zielony Rynek 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2024 r. (418,56KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (26,05KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego