Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie zawiadamiające właścicieli działki nr 21 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 38 garaży na terenie działki nr 23/8 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Żytniej 16 we Włocławku i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1, 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam właścicieli działki nr 21 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 38 garaży na terenie działki nr 23/8 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Żytniej 16 we Włocławku i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.

W przypadku niezapoznania się z aktami oraz niedoręczenia nowych dowodów w wyznaczonym terminie organ rozpatrujący niniejszą sprawę uwzględni tylko dowody będące w aktach sprawy.

Pouczenie

Obwieszczono dnia 29.04.2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego