Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 225/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
225
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek
Data podpisania:
02-05-2024
Data wejścia w życie:
02-05-2024

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 2 pkt 3, art. 7 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.1465)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Odwołuję Panią Domicelę Kopaczewską ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek z dniem 6 maja 2024 r. w związku ze złożoną rezygnacją.

2. Rozwiązuję z Panią Domicelą Kopaczewską stosunek pracy w trybie porozumienia stron z dniem 6 maja 2024 r.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie nr 225/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. (79,73KB)

DOCXZarządzenie nr 225/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (13,70KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego