Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie zawiadamiające właścicieli działki nr 67/1 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Polnej o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na 10 stanowisk postojowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, chodnika i pylonu reklamowego z instalacją elektroenergetyczną na terenie działek nr 3, 67/2 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Zielnej 51/ul. Polnej 27 we Włocławku.

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1, 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.,poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam właścicieli działki nr 67/1 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Polnej, że w dniu 8 maja 2024 roku została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na 10 stanowisk postojowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, chodnika i pylonu reklamowego z instalacją elektroenergetyczną na terenie działek nr 3, 67/2 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Zielnej 51/ul. Polnej 27 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji właściciele działki nr 67/1 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Polnej mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13.

Pouczenie

Obwieszczono dnia 09.05.2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego