Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 231/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
231
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek
Data podpisania:
10-05-2024
Data wejścia w życie:
10-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, poz. 1688, z 2024 r. poz. 1595, poz. 1904)  oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1886) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 10/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek wprowadza się następujące zmiany:

1). skreśla się pozycję nr 404;

2). skreśla się pozycję nr 512;

3). skreśla się pozycję nr 624.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 231/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r. (228,98KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 231/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (14,60KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego