Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie art. 49 i 49A kpa obwieszczenia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianę sposobu użytkowania pozostałego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wraz z rozbudową i nadbudową na terenie działki nr 1/8 obręb Włocławek KM 122/1 położonej przy ulicy Granicznej 90 we Włocławku.

 

Obwieszczenie  

Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t. j.) zawiadamiam właścicieli dz. nr 2/1 obręb Włocławek KM 122/1 przy ul. Granicznej 92, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pozostałego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wraz z rozbudową i nadbudową na terenie działki nr 1/8 obręb Włocławek KM 122/1 położonej przy ulicy Granicznej 90 we Włocławku, w dniu 16 maja 2024 roku projekt decyzji o warunkach zabudowy dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pouczenie:

Obwieszczono  dnia  17 maja 2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego