Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie art. 49 i 49A kpa obwieszczenia o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie garażu na terenie działki nr 138 obręb Włocławek KM 69 położonej przy ulicy Wilczej 32 we Włocławku.

 Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t. j.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie garażu na terenie działki nr 138 obręb Włocławek KM 69 położonej przy ulicy Wilczej 32 we Włocławku.

Zawiadamia się właścicieli działki nr 139 obręb Włocławek KM 69, że w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Pouczenie

Obwieszczono dnia 20 maja 2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego