Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz osób z niepełnosprawnościami w dniu wyborów 2024

WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU
OFERUJE BEZPŁATNY DOWÓZ DO LOKALI WYBORCZYCH
W DNIU WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
tj.  9 CZERWCA 2024 r.,
w ramach usługi transportowej „DOOR-TO-DOOR”
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ
do dnia 3 czerwca 2024 r. do godziny 14:00

Zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznego: 531 053 099
  • poprzez adres mailowy: przejazd@mopr.wloclawek.pl
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  • we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10

Przypominamy, iż użytkownikami usługi transportowej door-to-door mogą być mieszkańcy Miasta Włocławek w wieku 18 lat i więcej z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • osoby z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • osoby w wieku senioralnym 60+ z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Projekt grantowy nr 00154/DTD/I/2020 realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. ,,Usługi indywidualnego transportu door–to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego