Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 246/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Nr zarządzenia:
246
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
Data podpisania:
22-05-2024
Data wejścia w życie:
22-05-2024

Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 i 6, art.51 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.) oraz § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 284/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek: Nr 213/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 193/2021 z dnia 14 maja 2021 r. oraz Nr 260/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 246/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. (325,23KB)
  2. DOCZarządzenie Nr 246/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (62,50KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego